องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

แผนผังเว็บไซต์

ถ้าให้แปลตรงตัวเลย Sitemap คือ แผนที่เว็บไซต์ หรือแผนผังเว็บไซต์ เป็นส่วนที่อธิบายว่าเว็บไซต์ของเรามีโครงสร้างอย่างไร ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายขึ้น ลองนึกภาพว่าเว็บไซต์เป็นหนังสือ Sitemap นั้นจะเป็นเหมือนกับสารบัญในหนังสือนั่นเอง เป็นส่วนที่บอกว่าหนังสือเล่มนี้มีกี่บท แต่ละบทชื่ออะไรบ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

Site map

หน้าเว็บไซต์

หน้าข่าวสาร

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565