ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี 2566

เอกสาร 12

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี 2565

นโยบายไม่รับของขวัญ