ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ซื้อวัคซีนจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี) ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก (สายหลังหมู่ที่ 11 ถึง ถนนรอบเขื่อน) หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกลุ่มเสรี บ้านนายวิทยา คำตานิตย์ื หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงค่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะ ของหมู่ที่ 1,2,5,6,(6 เสรี),8,10 และ 11 ภายในตำบลม่วงค่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงหินคลุก ซอยโรงแรมรมธาร หมู่ที่ ๘ บ้านม่วงงาม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง