ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงค่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซัมเมอร์ส ) ขนาด ๑ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 ตำบลม่วงค่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง