ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง รถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๖ คัน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทำบุญไหว้พระ ตำบลม่วงค่อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัคซีนจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี) ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก (สายหลังหมู่ที่ 11 ถึง ถนนรอบเขื่อน) หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง