ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนจัดทำโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนจัดทำโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ ทะเบียน บธ-7383 ลพบุรี โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ ทะเบียน บธ-7383 ลพบุรี โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ ขุดร่องสำหรับวางท่อ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ ขุดร่องสำหรับวางท่อ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ประจำปีบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ประจำปีบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง