กิจกรรม/โครงการ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย”สำหรับคนพิการ”

วันพฤหัสบดี  ที่ 22  กันยายน  2565  นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมด้วยช่วยกัน รื้อ เปลี่ยนหลังคา บ้าน ให้กับคุณยายบัวปิ่ล เจริญสุข บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยนา ต.ม่วงค่อม “ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย”สำหรับคนพิการ”  ขอบคุณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 40,000 บาท ให้กับทาง อบต ม่วงค่อม นำมาดำเนินการในครั้งนี้

ลงพื้นที่วางแผนและจัดการปรับภูมิทัศน์บริเวณ หน้าศูนย์ OTOP

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่วางแผนและจัดการปรับภูมิทัศน์บริเวณ หน้าศูนย์ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มดำเนินการในโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2566

ประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 15:00 น.   นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2565

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตำบลม่วงค่อม

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565  นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ร่วมกับกำนันสมศักดิ์ ผาผาย และนายแพทย์ประจำตำบล ร่วมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล ร่วมเปิดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตำบลม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

ฝังท่อระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์บริเวณลานธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

วัน พฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่วางแผนและจัดการฝังท่อระบายน้ำ และปรับภูมิทัศน์บริเวณลานธนาคารขยะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มดำเนินการกิจกรรมต่างๆ