องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง”เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง”เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566

23 มกราคม 2566 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ปลัด ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหการส่วนตำบลม่วงค่อม ครู นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง”เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 จัดระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2566 โดยรณรงค์ให้ชาวลพบุรี ร่วมแต่งไทยตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

สภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม ร่วมโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและยาวชน

สภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม ร่วมโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและยาวชน

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 สภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม โดย นายรุจิภาส น้อยวิชัย ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม ร่วมโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและยาวชน โดย องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ (นางสาวปรีดาวรรณ เทียมกลิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์) เพื่อร่วมการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและยาวชนในพื้นที่ระหว่างสภาเด็กและเยาวชนตำบลลำนารายณ์, ห้วยหิน, ท่ามะนาว และม่วงค่อม ซึ่งได้รับการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม จากนายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ตามสโลแกน “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายสภาเด็กฯ ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลม่วงค่อม

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย สภาเด็กและเยาชนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรมมอบข้าวสารให้กับครัวเรือนเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางตำบลม่วงค่อม

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย สภาเด็กและเยาชนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรมมอบข้าวสารให้กับครัวเรือนเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางตำบลม่วงค่อม

19 มกราคม 2566 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม, นายรุจิภาส น้อยวิชัย ประธานสภาเด็กและเยาชนตำบลม่วงค่อม และคณะบริหารส่ภเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรมมอบข้าวสารให้กับครัวเรือนเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางตำบลม่วงค่อม โดยได้รับการสนับสนุนข้าวสาร พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) วัดพระบาทน้ำพุ และชมรมผู้สูงอายุตำบลม่วงค่อม จำนวน 200 กิโลกรัม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ปฏิบัติหน้าที่เวรรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ปฏิบัติหน้าที่เวรรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ปฏิบัติหน้าที่เวรรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เพื่อดูแลการเดินทาง ดูแลความปลอดภัยต่าง ๆ ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม รวมถึงความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมกำหนดจัดเวรรับ – ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เป็นประจำทุกวันทำการ เพื่อสร้างความอุ่นใจ ความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่มารับ-ส่ง บุตรหลาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่ซ่อมแซมสาธารณูปโภคในตำบลม่วงค่อม

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่ซ่อมแซมสาธารณูปโภคในตำบลม่วงค่อม

18 มกราคม 66 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่ 1. ซ่อมโคมไฟสาธารณะ 2 จุด ม.6 2. ตรวจเช็คระบบน้ำ แทงค์ ม.7 3. ติดตั้งโคมไฟสาธารณะเพิ่มจุดใหม่ พร้อมดึงสาย ม.2 4. ตรวจสอบระบบส่งน้ำ แทงค์น้ำ บริเวณหลัง อบต.ม่วงค่อม ม.6 5. เปลี่ยนแม็คเนย์ติก แทงค์น้ำ กลางบ้าน ม.4

อบต.ม่วงค่อม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

อบต.ม่วงค่อม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ประธานสภาฯ กำนัน ผู้บริหาร ส.อบต. ผญบ.ทุกหมู่ ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลม่วงค่อม ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ วัดอัมพวันวนาราม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleanning Day ประจำเดือนมกราคม 2566

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleanning Day ประจำเดือนมกราคม 2566

17 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleanning Day ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ วัดอัมพวันวนาราม (วัดม่วงค่อม) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมี ประธานสภาฯ กำนัน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน อสม. ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลม่วงค่อมทุกท่าน ร่วมกิจกรรม เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมรักษาศาสนสถานที่สำคัญของตำบลม่วงค่อม ด้วยการทำความดี รักษาความสะอาด ด้วยจิตอาสา ด้วยจิตสาธารณะ การดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมพิเศษอย่างยิ่ง ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช…

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นำทีมร่วมแต่งไทยในกิจกรรม รณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ประจำปี ๒๕๖๖

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นำทีมร่วมแต่งไทยในกิจกรรม รณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ประจำปี ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย นายทวี แผวสุวรรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นำทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมแต่งไทยในกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ประจำปี ๒๕๖๖ “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง” โดยจังหวัดลพบุรี กำหนดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการร่วมรณรงค์แต่งไทย ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “งานแผ่นดินสมเด็พระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 10 – 19 กุมภาพันธ์ 2566…

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม กำหนดจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม กำหนดจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม กำหนดจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม โดยมี วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุ/กองทุนผู้สูงอายุ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และมีการสาธิต “ประดิษฐ์บายศรีปากชาม” จากวิทยากรในตำบลม่วงค่อม (นายเอกรินทร์ จันทร์เที่ยง และนางสาวรัชนี ชัยศรี) เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ, พัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ณ หอประชุมและสัมมนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม