วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นาย ทนงศักดิ์ ผาผาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นาย บัญญัติ น้อยเจนิญ เลขานุการนายก ข้าราชการ,หัวหน้าส่วนราชการ,,พนักงาน,คณะครูและนักเรียนร.ร.ศพด.,คณะครูและนักเรียนร.ร.วัดสว่างอารมณ์,คณะครูและนักเรียนชัยบาดาลวิทยาคม,คณะครูและนักเรียนร.ร.บ้านม่วงค่อม,ผู้นำชุมชน(กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วย,),คณะอสม.,นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.ม่วงค่อม พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ตร.สภ.ม่วงค่อม หน่วยงานทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรม 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดและเดินขบวนรณรงค์ในหมู่บ้านเขาหินกอง ม.11 ณ.หน้าร.ร.กศน.ต.ม่วงค่อม