วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เข้าร่วมโครงการ MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ “การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ทั้ง 17 ตำบลในอำเภอชัยบาดาล พร้อมทั้งนำของดีแต่ละตำบลไปแสดงในงาน และ ร่วมลงนาม MOU ณ ห้องประชุมอำเภอชัยบาดาล