เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น.  นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม  ร่วมโครงการ “หิ้วปิ่นโต เข้า ทำบุญ ฟังธรรม” ประจำปี 2565    ณ วัดโคกสะอาด ม.7 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี