เมื่อวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พร้อมทั้งนักเรียนผู้สูงอายุ ร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลม่วงค่อม ณ ห้องประชุมอบรมสัมมนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม