วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565   นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกทักษะสร้างอาชีพเด็กและเยาวชน อำเภอชัยบาดาล ประจำปี 2565 (กิจกรรมการทำขนมไทย)
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านม่วงค่อม