โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จ.ลพบุรี

#ลงทะเบียนผ่านทางเว็ปไซต์ 👇👇👇

https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/