วันศุกร์   ที่  26   สิงหาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม  ร่วมแต่งกายผ้าไทยสืบสานอนุรักษ์ ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน โครงการร่วมใจภักดิ์ รักพระพันปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง