วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน เวลา 10:00 น .  นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลม่วงค่อม ที่มาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ในโครงการพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ทั่วไทย ปี 2565 บริเวณหน้าอาคารศูนย์ OTOP ตำบลม่วงค่อม