วันพฤหัสบดี  ที่ 22  กันยายน  2565  นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมด้วยช่วยกัน รื้อ เปลี่ยนหลังคา บ้าน ให้กับคุณยายบัวปิ่ล เจริญสุข บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยนา ต.ม่วงค่อม
“ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย”สำหรับคนพิการ”  ขอบคุณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 40,000 บาท ให้กับทาง อบต ม่วงค่อม นำมาดำเนินการในครั้งนี้