วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565  นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ร่วมกับกำนันสมศักดิ์ ผาผาย และนายแพทย์ประจำตำบล ร่วมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล ร่วมเปิดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตำบลม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565