วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565.  นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมด้วยผู้ปกคลองของนักเรียน ร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหนูน้อยวัยใสเรียนรู้นอกสถานที่
ณ สถานที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์