เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะบริหารข้าราชการพนักงาน จัดทำโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองน้ำม่วงค่อม และขอขอบคุณ ประธานสภาฯ ส.อบต. สภ.ม่วงค่อม ประธานอสม. อสม. กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 หมู่ และผู้นำชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและเป็นโครงการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในชุมชน