ประชาสัมพันธ์ตารางรับเงินสมทบณาปนกิจกองทุนธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม