วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565  นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ขอขอบคุณ ท่าน เสกสรร สังขวิสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม มาตรา 40 ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลม่วงค่อม (อายุระหว่าง 55 ปีขึ้นไป) เพื่อรับทราบสิทธิเกี่ยวกับการประกันตนเองของผู้ประกันตนมาตรา 40
ณ หอประชุมและสัมมนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม