เมื่อวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา  นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายประพันธ์ สำราญวงศ์ (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม) นำทีมเจ้าหน้าที่ช่างประปาช่างไฟฟ้า เปลี่ยนถังบรรจุน้ำ PVC ขนาด 2000 ลิตร ภายในหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 7