วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565   นำโดย นายนันทวัฒน์   อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายประพันธ์ สำราญวงศ์ (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม) นำทีมเจ้าหน้าที่ช่างประปาช่างไฟฟ้า เปลี่ยนถังบรรจุน้ำ PVC ขนาด 2000 ลิตร ภายในหมู่ที่ 11