วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09:00 น.
นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ประเมินผลงานการปฏิบัติงาน ของท่าน ทวีศักดิ์ ชูเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงค่อม