วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เพื่อให้คำแนะนำในการกายภาพและออกกำลังป้องกันการติดเตียงสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ 2 จำนวน 3 ราย