วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายกนันทวัฒน์ อินทร์สุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เข้าร่วมการประชุมพนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม