อบต.ม่วงค่อม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืนฯฃ

Leave a Comment