วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืนฯฃ