วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 2 (บ้านม่วงค่อม) เพื่อทำการซ่อมระบบประปาในหมู่บ้าน โดยการประสานงาน นางสุมาลี ผาผาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมหมู่ที่ 2