วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการแก้ไขปัญหาทางลักผ่านในพื้นที่ และลดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟฯ  ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ประชาชน และผู้ประกอบการได้มีเวทีพบปะพูดคุยสอบถามข้อเสนอต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม จึงเป็นหน่วยงานกลางในการจัดประชุมประชาคมเพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการได้พูดคุยและมีส่วนร่วมในการประชาคมครั้งนี้