วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 17:30 น. นายกนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้านม่วงค่อม ร่วมประชุมประชาคมเพื่อร่วมกันแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาน้ำในบ่อบาดาล มีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ของชาวบ้าน และ ปรึกษาหารือ หาทางออกเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ ของบ่อบาดาล บางบ่อ ว่าคุ้มประโยชน์หรือไม่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2