ระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ออกบริการรับซื้อขยะรีไซเคิลในโครงการกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ จุดบริการรับซื้อขยะ โดมกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม โดยกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อมดำเนินการเพื่อดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ของสมาชิกฯ