23 มกราคม 2566 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ปลัด ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหการส่วนตำบลม่วงค่อม ครู นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง”เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 จัดระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2566 โดยรณรงค์ให้ชาวลพบุรี ร่วมแต่งไทยตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี