วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายบัญญัติ น้อยเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 (บ้านโคกมะขามป้อม) และหมู่ที่ 11 (บ้านเขาหินกอง) ซ่อมแซมเส้นทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชน โดยการประสานงานของนายเดชชัย พุฒหอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 4, และนายสัมฤทธิ์ ทายศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 11