วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร, นายสุริยะ ภูสง่า เจ้าพนักงานป้องกันและเละบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและเละบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกับ คุณดุจดาว วงศ์สมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, คุณวิชญา วิทยา ผู้จัดฝ่ายโรงผลิตชิ้นไม้สับ สาขาชัยบาดาล
และคุณศราวุธ  แป้นพัด ศูนย์ฝึกอบรมเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 ณ โรงชิพชัยบาดาลบริษัท ด๊บเบิ้ลเอ 1991 จำกัด (มหาชน) ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อให้บุคลากร และพนักงาน สามารถรับมือและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน