วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ ​บรมนาถบพิตร, วันชาติ,​ วันดินโลก​ แ​ละวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ในการนี้
นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายทะนงศักดิ์ ผาผาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นายประพันธ์ สำราญวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย นางสาวลำภู ใจตรงดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว