วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ผาผาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอชัยบาดาล ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมอำเภอชัยบาดาล ชั้น 2 โดยมีวาระดังนี้ 1) การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล 2) การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 10 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง และ 3) การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566