วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายสุริยะ ภูสง่า เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ล้างทำความสะอาดอาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ โดยการประสานงานของ คุณครูวิจิตร์ตรา ใจตรงดี และลงพื้นที่ล้างทำความสะอาดลานโดมกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม เพื่อเตรียมสถานที่รองรับการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลม่วงค่อม ประจำปี 2565