วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายบัญญัติ น้อยเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 (บ้านโคกมะขามป้อม), หมู่ที่ 9 (บ้านห้วยนา) และหมู่ที่ 10 (บ้านโคกสนั่น) ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน โดยการประสานงานของนายเดชชัย พุทหอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 4, นายสุจี ใสปัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 9 และนายสุวัฒน์ อ่อนศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 10