วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไท ในการนี้ นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นางสาวลำภู ใจตรงดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมวางพวงมาลาขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ในพิธีดังกล่าว