วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายบัญญัติ น้อยเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พนักงาน และเจ้าหน้าที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 10 (บ้านโคกสนั่น) ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เปลี่ยนมาตรวัดน้ำประปาหมู่บ้าน โดยการประสานงานของ นายสุวัฒน์ อ่อนสี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 10