วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายบัญญัติ น้อยเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พนักงาน และเจ้าหน้าที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 (บ้านโคกสนั่น) ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซ่อมแซมท่อน้ำประปาหมู่บ้าน โดยการประสานงานของ นางเสถียร ปานกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 6