วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายบัญญัติ น้อยเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พนักงาน และเจ้าหน้าที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 11 (บ้านเขาหินกอง) ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซ่อมแซมท่อน้ำประปาหมู่บ้าน โดยการประสานงานของ นายสำริด ทายศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 11