วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 เพื่อบูรณะปฏิสังขรเสนาสนะถาวรวัตถุ ณ ศาลาการเปรียญวัดห้วยนา ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนไทยมีมา
ช้านาน โดยมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ โดยการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปี ในปัจจุบันถวายผ้ากฐินในแง่การสนับสนุนผ้าไตรจีวรเพื่อใช้ในสังฆกรรมสำคัญของคณะสงฆ์ได้ถูกลดความสำคัญลงไป แต่กลับให้ความสำคัญกับบริวารของกฐินทานแทน เช่น เงิน หรือวัตถุสิ่งของ เพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาถาวรวัตถุและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดเป็นสังฆทานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน