วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ ผาผาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม, เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม 11 หมู่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ตำบลม่วงค่อมเพื่อมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้ที่จำเป็น ให้แก่ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 11 ราย โดยได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มปันน้ำใจลพบุรี