วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งพิธีตักบาตรเทโว หรือตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในเวลาเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เมื่อออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลกนั้นมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสส์ ใกล้เมืองพาราณสี ชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั้น และเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วย กล่าวกันว่า ในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก” คือ เปิดให้เห็น กันทั้ง 3 โลกนั้นเอง ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อรำลึกและไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เหตุกราดยิงสังหารหมู่เด็กเล็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู