วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 นางณัฐนรี แสงสว่าง ปลัดอำเภอชัยบาดาล เป็นผู้แทนนายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีทำบุญกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย นางจันทร์ฉาย จันทร์ลา ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม  ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมพิธีทำบุญกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม ประจำปี 2565 ณ โดมกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลจาก  11 หมู่บ้าน เพื่อนำไปจำหน่ายแปลงเป็นทุนทรัพย์ในการดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน