วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่บ้านห้วยนา หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซ่อมแซมท่อน้ำประปาหมู่บ้าน โดยการประสานงานของ นายทวี แผสุวรรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม