วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 สภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม โดย นายรุจิภาส น้อยวิชัย ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม ร่วมโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและยาวชน โดย องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ (นางสาวปรีดาวรรณ เทียมกลิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์) เพื่อร่วมการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและยาวชนในพื้นที่ระหว่างสภาเด็กและเยาวชนตำบลลำนารายณ์, ห้วยหิน, ท่ามะนาว และม่วงค่อม ซึ่งได้รับการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม จากนายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ตามสโลแกน “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายสภาเด็กฯ ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลม่วงค่อม