วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565   นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และคณะผู้บริหารวางแผนการปรับภูมิทัศน์ลานขยะองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด จัดระเบียบบริเวณลานขยะ